AS Sp. z o.o.

Każdy dług musi zostać spłacony

Witajcie na naszej stronie!

Wyróżniamy się na rynku windykacji polubownej. Z naszej usługi windykacji polubownej korzysta ponad 600 klientów w całej Polsce, doceniając elastyczność i dopasowanie naszych metod odzyskiwania należności do indywidualnych wymagań klienta. Nieustannie obserwujemy i monitorujemy rynek zarządzania wierzytelnościami. Jedną z najważniejszych czynności jest bezpośredni kontakt naszych pracowników terenowych z dłużnikami

Wiemy jak:

  • skutecznie negocjować
  • rozpoznać kondycję finansową Twojego dłużnika
  • zdiagnozować przyczyny powstania zaległości w spłacaniu faktur
  • ustalić możliwie najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia

Nasi pracownicy terenowi starają się przede wszystkim doprowadzić do jak najszybszego uregulowania zadłużenia (przelew bankowy, odbiór gotówki, przejęcie majątku), a jeśli nie jest to możliwe ? ustalają w formie pisemnej możliwie krótki, ale realny harmonogram spłaty długu. Realizację zawartego porozumienia nadzorują nasi negocjatorzy biurowi, dyscyplinując dłużników do terminowych spłat. Dbamy również o dopełnienie wszelkich formalności związanych z przeniesieniem prawa własności do przejętego majątku.

Z nami wiesz, jak postępuje polubowna windykacja Twoich należności: cały proces jest raportowany w czasie rzeczywistym i dostępny dla Ciebie w systemie AS ON-LINE .

Jak działamy?

  • dzwonimy do Twojego dłużnika i ustalamy, dlaczego opóźnia spłatę należności
  • ustalamy termin spłaty należności
  • jeśli kontakt telefoniczny nie może dojść do skutku, przedstawiciel terenowy  spotka się z Twoim dłużnikiem, by ustalić dalsze etapy postępowania
  • przygotowujemy zestaw niezbędnych dokumentów na wypadek postępowania sądowego (np. uznanie długu, pisemna ugoda i harmonogram spłat)
  • nasz departament monitoringu i windykacji będzie nadzorował realizację przyjętego harmonogramu spłaty zadłużenia

 

Naszym wynagrodzeniem jest % od odzyskanych kwot.

Zobacz inne firmy w kategorii: Biznes i finanse

QR Code to dwuwymiarowy kod kreskowy, który umożliwia zakodowanie informacji, które mogą być później zeskanowane za pomocą aparatu w telefonie komórkowym. Wystarczy posiadać odpowiednią aplikację w telefonie, zrobić zdjęcie i otrzymamy odkodowaną informację np. numer telefonu, adres e-mail.
Przykładowe aplikacje: QR Droid (Android), QuickMark QR Code Reader (Android), Qrafter (iPhone)